(CV) Moje autorská díla, publikace, "v médiích"

Autor: Pavel Rytíř <(at)>, Téma: 1974 - Zaměstnání, publikování, Vydáno dne: 27. 05. 2010

Moje publikační činnost. Profesní, také politická. Jsem zejména autor software a IT příruček.


Opravdové knihy

Pavel Nováček, Pavel Rytíř, Václav Žák: Snění o otevřené společnosti, psal jsem kapitoly o Straně pro otevřenou společnost, vydalo nakladatelství Grada Prostějov, říjen 2008.


Vysoká škola ekonomická, Praha

červen 1973, Rytíř a Seidl, "Současný stav operativního řízení výbory tkanin a kusového zboží v n.p. Texlen Trutnov", seminární práce

červen 1974, Rytíř (vedoucí práce Doc. Ing. Gustav Tomek, CSc) "Využití samočinného počítače při operativním řízení v n.p. Texlen, Trutnov", diplomová práce

Svazky vydané EOÚ Orgatex Česká Skalice, na kterých jsem se podílel

Č.sv. / Datum vyd. / Autor / Název
667, září 1975, Rádl a kol., ASŘP - podsystém ZP, Sledování výkonů údržby
???, 1975, Rytíř, Propočty SNR (stroje nezahrnované do rozpočtu) pro s. ODRA
703, leden 1976, Rádl, Rytíř, ASŘP - podsystém ZP, Výpočet plánu odpisů
???, 1976, Rádl a kol., ASŘP - podsystém ZP, technický projekt subsystému s. ODRA
723, srpen 1976, Rádl, Fučíková, Rytíř, Přecenění ZP k 1.1.1977
741, listopad 1976, Rytíř, Propočty Efektivnosti investic (EFI), technický projekt pro s. ODRA
781, červen 1977, Rytíř, Propočty EFI, uživatelská příručka
bez čísla, květen 1979, Mertlík a Rytíř, Cestovní zpráva ze služební cesty do PLR
901, červen 1979, Rádl a kol., ASŘP ss PH, Řízení PZP, technický projekt s. JSEP
902, únor 1980, Rádl, Rytíř a kol., Evidování PZP, prováděcí projekt s. JSEP
903, leden 1980, Rytíř a kol., ASŘP PH11 Plánování odpisů
904, listopad 1981, Rádl, Rytíř a kol., PH5 - Statistika a rozbory, prováděcí projekt s. JSEP
905, listopad 1981, Rádl, Rytíř a kol., ASŘP Globální plán RNO, prováděcí projekt
909, listopad 1981, Rádl, Rytíř a kol., ASŘP Datová základna PZP, prováděcí projekt
934, říjen 19882, Rádl, Nosková, Rytíř, ASŘP soupis typů strojů
+ další texty do řady "Softwarové informace", 1977-82, Orgatex

Svazky/dokumenty vydané ČSAD ZVT Chlumec nad Cidlinou, na kterých jsem se podílel

Označení / Datum vyd. / Autor / Název
ASŘP ČSAD - řada podsystémů nebo jejich částí (pro systémy EC 1033, SMEP 3/4, SAPI) zatím nemám zpracováno
Trasy sběrné služby ve Východočeském kraji, pro 1983 - 1988, částečně s P. Dejmkem a potom M. Prokešem (s využitím software ÚSMD Praha)

Svazky vydané firmou ORTEX Hradec Králové, na kterých jsem se podílel

Rok vyd. / Autor / Název
1990, 1992, 1995, Rytíř., ÚČTOmini, uživatelská příručka, kompletní dokumentace,
1991, Rytíř a kol., Orsoft, úvodní projekt systému, vícekrát aktualizováno
1991-2, kolektiv., RADNICE, úvodní projekt systému pro města a obce, první vydání
1992, kolektiv., HEJTMAN, úvodní projekt systému pro okresní úřady, (nerealizováno)
1991 - 2000, Rytíř; Rytíř a Kapoun, Orsoft - Vnitropodniková banka, kompletní dokumentace, více vydání
1992, Rytíř, Orsoft - Akcionář, uživatelská a provozní dokumentace, první vydání
1991 - 2000, Rytíř a kol.; kolektiv; Orsoft - Základní část, kompletní dokumentace, průběžně aktualizováno
1991 - 1999, Rytíř; Rytíř a Vaněk; kolektiv, Orsoft - Účetnictví podnikatelské, kompletní dokumentace, průběžně aktualizováno
1991 - 1995, kolektiv, podsystémy Orsoftu - personalistika, mzdy, finance, MTZ, programová dokumentace,(dílčí spolupráce)
1997 - 2000, Rytíř; kolektiv, podsystémy Orsoft RADNICE - registry (obyvatel, územní, ...), volební agenda, poplatky, první vydání
1999, Rytíř a kol., Orsoft++, studie, (nerealizováno, některé části použity v dalším vývoji Orsoftu).
1990 - 1999, s dalšími autory, VDP - firemní COBOL-ské utility pro Orsoft

Významné přednášky / školení

22.04.1981, Velká Úpa, "Zkušenosti s přenosem datových souborů uložených na MGP ze systému ODRA 1300 na EC-1033".
1978-81, přednášky pro Doškolovací středisko BP GŘ při SOŠ textilní, Ústí nad Orlicí "Výpočetní technika v péči o základní prostředky"
1980, přednášky pro GŘ BP, odbor IaPV, "Péče o základní prostředky a výpočetní technika v opravárenství" pro podnikové mechaniky, Moravská Třebová
16.-17.02.1982, Moravská Třebová, "Použití JCL/OS", "Efektivní využití výpočetní techniky v PZP"
1981 - 1999, více míst, "Školení programování v jazyce COBOL", "Metodika programování v COBOLu" - COBOL/OS, COBOL-80, Micro Focus COBOL, "Budování ASŘP a základy prograování", pořádané pro EOÚ Orgatex Česká Skalice, HEDVA n.p. Moravská Třebová, MILETA n.p. Hořice, ČSAD ZVT Chlumec n. C., ČSAD PŘ Hradec Králové, ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové.

Autorská díla, programy podané jako zlepšovací návrhy

RNPR Rytíř, 1975 (Orgatex), ukládání více souborů na jednu MGP v systému ODRA 1304.
SICLB "Parametricky řízená konverze dat ze systému ODRA do JSEP" Vondrák, Rytíř, 1978 (Orgatex, Sklostroj a další podniky), čtení magnetopáskových souborů vytvořených na ICL (ODRA 13xx) v systémech IBM 360/370.
DUMPB "Výběrový tisk výpisů paměti při dávkovém zpracování v OS/MVT" Rytíř, Kapoun, Rádl (Orgatex 1981), dle parametrů v JCL-proceduře není tištěn celý výpis paměti.
SOMEBODY "Obecné prostředky pro přepis a výběr v souborech" Rytíř, Kapoun, Rádl, 1981, (Orgatex, ČSAD a další podniky) Náhrada textových řetězců a rozčleňování souborů podle nalezeného (nenalezeného) textu.
"Náhrada interpretace kompilací ...", Rytíř , 1985 (ČSAD ZVT) Náhrada interpretace kompilací v úloze obecných rozborů, vygenerování programu ve strojovém kódu a jeho spouštění místo COBOLského algoritmu interpretujícího rozborové parametry.
? Rytíř, 1985? (ČSAD ZVT) Přesuny ladicích souborů mezi MGD a MGP s pomocí systémového katalogu.
A další zařazené do knihoven utilit.

Weby, kam píši

Web SOS do 28. 5. 2010 Krajský web SOS (HK+PU) do 31. 5. 2010 Volba pro kraj (SOS+VPM 2008) Sdružení pro občanskou společnost - Otevřené fórum Atletika Sokol HK
Weby, o které se starám

Web SOS (do dubna 2010) Volební web SOS do března 2010 Krajský web SOS (HK+PU) do 30.5.2010 Volba pro kraj (SOS+VPM 2008) Hradecký demokratický klub Sdružení pro občanskou společnost - Otevřené fórum Atletický oddíl TJ Sokol HK
A také o tento web.

Vystoupení v televizi a rozhlase

Vystoupení v programu Politické spektrum na ČT24, celkem šestkrát, první premiéra 02. 07. 2007, poslední premiéra 31.10. 2009

Skoro hodinový rozhovor o otevřené společnosti s redaktorkou Marií Sirakovou na ČRO Hradec Králové, 2003

Moderování setkání uživatelů RADNICE a prezentace produktů ORTEXu v pořadech ČT, 1993 - 4.