Satisfaction!

Autor: Ing. Pavel Rytíř <info(at)pavelrytir.cz>, Téma: Politika - sos-OF, Zdroj: mail přátelům, Vydáno dne: 30. 12. 2010

Text mailu, který jsem poslal přátelům ze sos-OF a HDK po zvolení Zdeňka Finka primátorem Hradce Králové.

Vážení členové a příznivci sos-OF,
     s radostí Vám oznamuji, že se včera stal primátorem statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, zastupitel Hradeckého demokratického klubu (HDK). Samotnou zprávu jistě většina z Vás slyšela nebo četla v celostátních nebo regionálních médiích. Zprávu na webu HDK najdete zde . Já si k tomu dovolím pár osobních poznámek a to až více než dvanáct let zpátky.

     Na přelomu roků 1997/1998 se řada dnešních členů HDK podílela svými podpisy a podpisy svých přátel na založení Strany pro otevřenou společnost (SOS), v několika případech i účastí na ustavující valné hromadě SOS v dubnu 1998 v Pardubicích. V Hradci Králové se v téže době ustavila volební strana HDK jako sdružení SOS a nezávislých kandidátů, přičemž HDK žilo vlastním klubových životem a spolupráce s SOS spočívala ve sdílení základních programových hodnot a v ochotě kandidátů HDK (až na výjimky vždy nestraníků) být součástí sdružení s politickou stranou. HDK pravda ocenil, že nemusí věnovat energii sbírání podpisů pro nezávislou kandidátní listinu, stačilo totiž "razítko" politické strany. S použitím názvu knihy mého oblíbeného autora následoval "mírný pokrok v mezích zákona" - HDK získával vždy vyšší procento hlasů voličů než ve volbách předchozích. Až po 12,51%, 5 mandátů zastupitelů a nejvyšší počet individuálních hlasů pro lídra HDK Zdeňka Finka v letošních komunálních volbách.

     Naposledy ovšem už bez značky SOS. Jak k tomu došlo, V prvních deseti letech své existence si SOS ve svém fungování příliš "nehrála" na stranictví. Svou roli viděla a uplatňovala pouze v rovině programových priorit (trvale udržitelný život, podpora občanské-otevřené společnosti), hlavně však jako servis pro komunální uskupení podobně programově zaměřená, v řadě případů s návazností na předchozí působení Občanského hnutí resp. Občanského fóra. Ten servis spočíval nejen ve výměně informací a kontaktů, ale i v praktické pomoci při formování kandidátních listin a jejich podávání, při transparentním financování volebních kampaní, povolebním vyjednávání a koneckonců i práci v zastupitelstvech a vedení obcí. Bohužel, určitá pověst a finanční prostředky, kterými SOS disponovala po zisku některých mandátů, doprovázených státním příspěvkem na činnost politických stran (krajští zastupitelé, senátorka Paukrtová) se stala lákadlem i pro členy s jinou představou o fungování politické strany. V roce 2009 začalo to, co se dá - v trochu menším měřítku než v ODS či ČSSD - nazvat "velrybářskými přebory". Nakonec v lednu 2010 prohráli nositelé původní představy o fungování SOS (i já jako obhajující předseda SOS) na konferenci SOS v lednu 2010 s těmi, kteří prosazovali striktní stranickost včetně "stranického" používání peněz SOS (již předtím se v ZO SOS Liberec pokusili vyloučit "své" nejoblíbenější komunální politiky z SOS). Po několika měsících odešla většina zakladatelů a úspěšných komunálních politiků z SOS. Sdružili jsme se v sos-OF (viz www.sos-of.cz). HDK šel tedy nakonec do posledních voleb s laskavou podporou strany ALTERNATIVA resp. jejího statutárního zástupce Jiřího Kotka, kdy jsme využili dřívější kontakty SOS a ALTERNATIVy (např. v eurovolbách).

     Zvolení Zdeňka Finka znamená několik premiér resp. obnovených premiér:


     Pro HDK to není splněný cíl, je to pouze důležitý krok pro splnění cíle - Magistrát lépe fungující pro Hradec a Hradečáky.

     Přeji Vám a Vašim blízkým pevné zdraví a stálé štěstí v letech nastávajících.
     Zdraví Pavel

PS Teď už se snad dostanu k rekapitulačnímu článku pro web sos-OF, kde shrnu výsledky tam, kde jsme se nějakou formou zúčastnili komunálních voleb a trochu to i porovnám s minulými a posledními výsledky SOS. Už teď ale mohu prozradit, jak dopadly ty ZO SOS, které se svými delegáty nejvíce "zasloužily" o nový, echt_stranický kurz SOS (vrcholící schizmatem - viz web platformy uvnitř SOS): Liberec - SOS poprvé ve své historii nemá žádného zastupitele, Olomouc - SOS ani nepostavila KL, Přerov - nemá zastupitele, Hejnice - nemá zastupitele, Liberec-Vratislavice - už zase nemá SOS zastupitele.
Na vědomí: členové HDK